Prezentacje

 

30.03.2017 Wyniki za 2016 rok
09.11.2016 Wyniki za 9 miesięcy 2016 roku
25.08.2016 Wyniki za I półrocze 2016 roku
10.05.2016 Wyniki za I kwartał 2016 roku
11.04.2016 Wyniki za 2015 rok
05.11.2015 Wyniki za 9 miesięcy 2015 roku
31.08.2015 Wyniki za pierwsze półrocze 2015 roku
13.05.2015 Wyniki za I kwartał 2015 roku  
19.03.2015 Wyniki za IV kwartał 2014 roku
13.11.2014 Wyniki za III kwartał 2014 roku
26.08.2014 Wyniki za pierwsze półrocze 2014 roku
14.05.2014 Wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku
19.03.2014 Wyniki za 2013 rok
14.11.2013 Wyniki za III kwartał 2013 roku
28.08.2013 Wyniki za I półrocze 2013
10.05.2013 Wyniki za I kwartał 2013
21.03.2013 Wyniki za 2012
14.11.2012 Wyniki za III kwartał 2012
28.08.2012 Wyniki za I półrocze 2012
23.05.2012 Wyniki za I kwartał 2012
20.03.2012 Wyniki za I-IV kwartał 2011
08.11.2011 Wyniki za III kwartał 2011
30.08.2011 Wyników za I półrocze 2011
11.05.2011 Wyniki I kwartał 2011
02.03.2011 Wyniki I-IV kwartał 2010
09.11.2011 Wyniki III kwartał 2010
26.08.2010 Wyniki I półrocze 2010
11.05.2010 Wyniki I kwartał 2010
04.05.2010 Nowe kierunki strategiczne Grupy Kapitałowej PKM DUDA na lata 2010-2012
02.03.2010 Wyniki IV kwartał 2009
09.11.2009 Wyniki III kwartał 2009
27.07.2009 Postępowanie naprawcze - przyjęcie układu przez Zgromadzenie Wierzycieli
20.05.2009 Wyniki I kwartał 2009
06.03.2009 Wyniki IV kwartał 2008
06.11.2008 Wyniki III kwartał 2008 - cele emisji akcji serii H
14.08.2008 Wyniki II kwartał 2008
13.05.2008 Wyniki I kwartał 2008
27.02.2008 Wyniki IV kwartał 2007
12.11.2007 Wyniki I - III kwartał 2007
19.09.2007 Wyniki za I półrocze 2007
14.08.2007 Wyniki za II kwartał 2007
14.05.2007 Wyniki za I kwartał 2007
24.04.2007 Ekspansja PKM DUDA na rynku ukraińskim
01.03.2007 Wyniki za I-IV kwartał 2006
12.12.2006 Przejęcie pełnej kontroli w NetBrokers
12.12.2006 Projekt inwestycyjny - instalacja do produkcji bioetanolu
29.11.2006 Poszerzenie Grupy Kapitałowej
06.11.2006 Wyniki za III kwartał 2006
16.10.2006 Emisja akcji z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy
21.08.2006 Wyniki za I półrocze 2006
15.05.2006 Wyniki za I kwartał 2006
02.03.2006 Wyniki za IV kwartał 2005
14.11.2005 Wyniki za III kwartał 2005
16.05.2005 Prezentacja dla Inwestorów. Wyniki za I-IV kwartały 2004 i prognozy na 2005 r.
15.11.2004 Polski Koncern Mięsny. Wyniki finansowe i prognozy na 2005 r.
17.10.2003 Prezentacja Spółki na IX Polskim Forum Kapitałowo-Finansowym "Twoje Pieniądze".
27.08.2003 PKM DUDA S.A. - 9 miesięcy po emisji.
13.02.2003 Inwestycja w NetBrokers.
19.11.2002 Pierwsza Publiczna Emisja Akcji Zakładów Mięsnych DUDA S.A.