Roman Miler

Roman Miler w roku 2012 ukończył Studia Licencjackie w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie, kierunek Zarządzanie, specjalność Marketing i Zarządzanie.
Również w roku 2012 ukończył w Warszawie Kurs International Coaching Certification ICC Poland, uzyskując tytuł International Coach ICC.

Jest absolwentem Technikum Przemysłu Mięsnego w Krotoszynie (technolog żywności o specjalności przetwórstwo mięsa).

W latach 1987 - 1990 zatrudniony był w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Miejskiej Górce (ubojowiec - wędliniarz).
W latach 1990 – 1992 pracował w PPH „RECKO” Sp. z o.o. jako pracownik skupu żywca i majster uboju oraz Główny Technolog.
W latach 1992 - 1993 w Zakładzie Wyrobów Różnych „WERMET” w Rawiczu obejmował stanowisko szefa uboju i rozbioru.
W latach 1993 - 1996 w Handel i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze Marek Duda zatrudniony był w charakterze majstra zmiany ubojowej.
W latach 1997 - 1999 w Zakładach Mięsnych MBM DUDA s.c. pracował jako kierownik – szef produkcji, a następnie Dyrektor Handlowy.
Od 2000 do 2005 roku obejmował stanowisko Dyrektora Handlowego, Członka Zarządu ds. Handlu i Produkcji w spółce pod firmą Zakłady Mięsne DUDA Sp. z o. o., przekształconej w Zakłady Mięsne DUDA S.A., a następnie Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
Od stycznia 2006 roku sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A.

W 2004 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych wyróżniony został honorową Odznaką „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto, Pan Roman Miler jest członkiem Rady Nadzorczej następujących spółek: Centrum Mięsne MAKTON S.A., Centrum Mięsne Eurosmak Sp. z o. o., IPOPEMA SECURITIES S.A., Polska Wołowina Sp. z o. o., Stół Polski Sp. z o. o., Wizental Sp. z o. o.