Aktualności

2014-04-18
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2013 r.

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 maja 2014 roku, o godz. 12:00, w Warszawie – w biurze Spółki przy ul. Kłobuckiej 25.

Czytaj więcej

2014-03-24
PKM Duda w indeksie WIG250

Od 24 marca 2014 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zaczęła publikować nowe indeksy giełdowe: WIG50 obejmujący 50 średnich spółek oraz WIG250 skupiający spółki małe z Rynku Głównego GPW. PKM Duda S.A. znalazła się w portfelu indeksu WIG250.

Czytaj więcej

2014-03-20
Bardzo dobre wyniki Grupy Kapitałowej PKM Duda w 2013 r.

Restrukturyzacja segmentu produkcyjnego przyniosła zamierzone efekty. W 2013 roku skonsolidowany zysk netto osiągnięty przez Grupę PKM Duda wyniósł 22,9 mln zł wobec straty w 2012 r. przy przychodach na poziomie 1,9 mld zł. Kolejnym obszarem objętym procesem optymalizacji jest segment dystrybucyjny.

Czytaj więcej

2013-10-22
Millenium DM podniósł wycenę PKM Duda

W najnowszym raporcie Domu Maklerskiego Millenium z 17 października, analitycy podnieśli cenę docelową dla akcji PKM Duda z 0,80 zł do 0,90 zł, utrzymując pozytywną rekomendację „akumuluj”.

Czytaj więcej

2013-09-04
PKM Duda SA wśród 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej

W najnowszej siódmej edycji zestawienia przygotowywanego przez dziennik "Rzeczpospolita” uwzględniającego dokonania 500 największych spółek Europy Środkowo – Wschodniej w minionym roku, na 483 miejscu z przychodami 502,8 mln euro zadebiutowała Grupa PKM Duda SA.

Czytaj więcej

<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...    >>