Strategia firmy

GOBARTO S.A. skutecznie realizuje strategię dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej. Plan zakłada zarówno rozwój organiczny spółek z, jak i kolejne przejęcia firm działających na rynku mięsnym, zwłaszcza w obszarze dystrybucji oraz przetwórstwa. Celem tej strategii jest umocnienie przez GOBARTO S.A. pozycji lidera polskiego rynku mięsnego oraz wzmocnienie pozycji na rynku europejskim.

 

Podstawowe założenia Strategii na lata 2015 - 2019 stanowią kontynuację założeń kierunków rozwoju Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej przyjętych w 2010 i są następujące:

  • Rozwój segmentu surowcowego (fermy własne)
  • Zwiększenie uboju we własnych zakładach produkcyjnych o 25%
  • Rozszerzenie zasięgu działania terytorialnego segmentu dystrybucyjnego poprzez budowę nowych hurtowni lub przejęcia istniejących podmiotów
  • Wzrost własnej produkcji wędlin w ramach Grupy Kapitałowej
 

Celem realizacji kierunków strategicznych jest skoncentrowanie działań na umocnieniu Grupy na polskim rynku mięsnym poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych (ubojowych i przetwórczych, w tym produkcji wędlin) oraz jej możliwości dystrybucyjnych.