Rynek

GOBARTO S.A. jest jedną z największych grup kapitałowych w Polsce działających w szeroko rozumianym sektorze rolno-spożywczym. Jest to pionowo zintegrowany holdingi z branży mięsnej obsługującym zarówno rynek wieprzowiny, wołowiny jak i dziczyzny, koncentrującym swoją działalność na hodowli, skupie, uboju, rozbiorze i konfekcji tych mięs w wielu asortymentach. Sfera produkcyjno-handlowa stanowi trzon działalności Grupy. Istotnym ogniwem strategii biznesowej jest również rozwój działalności spółek, które zajmują się produkcją płodów rolnych. Uzupełnieniem łańcucha wartości Grupy jest aktywność w segmencie przetwórstwa mięs i produkcji wędlin.

Dywersyfikacja działalności sprawia, że wśród czynników zewnętrznych mających wpływ na GOBARTO S.A. duże znaczenie odgrywają zarówno te dotyczące stricte rynku mięsnego (stan i struktura pogłowia trzody chlewnej i stada bydła, wielkość i ceny produkcji), jak również te charakteryzujące rynek zbóż (wielkość i ceny płodów, efekty sezonowe). Jako, że sprzedaż GOBARTO S.A. zależy od decyzji zakupowych konsumentów, istotną zmienną rynkową wpływającą na powodzenie prowadzonej działalności są ogólna sytuacja gospodarcza kraju (bezrobocie, zarobki, skłonność do konsumpcji) jak również trendy konsumenckie, takie jak struktura wydatków gospodarstw domowych na produkty spożywcze, struktura spożycia mięsa i wrażliwość konsumentów na zmiany cen produktów.