Bieżące

Raport bieżący nr 47/2017 10.11.2017  
Ustanowienie przez spółki zależne Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytów oraz złożenie oświadczeń o ustanowieniu hipoteki  
     
Raport bieżący nr 46/2017 08.11.2017  
Ustanowienie przez Emitenta i spółki zależne Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytów oraz złożenie oświadczeń o ustanowieniu hipoteki  
     
Raport bieżący nr 45/2017 02.11.2017  
Nabycie 100% udziałów w JAMA Sp. z o.o.    
     
Raport bieżący nr 44/2017 02.11.2017  
 
     
Raport bieżący nr 43/2017 02.11.2017  
Zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie  
     
Raport bieżący nr 42/2017 31.10.2017  
Zawarcie przez Emitenta umów dotyczących nabycia aktywów  
     
Raport bieżący nr 41/2017 31.10.2017  
Przystąpienie do negocjacji z CEDROB S.A. dotyczących nabycia 100%
akcji ZM Silesia oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa CEDROB S.A. – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufne
 
     
Raport bieżący nr 40/2017 31.10.2017  
Zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne umowy kredytów  
     
Raport bieżący nr 39/2017 30.10.207  
Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksów do umów kredytowych  
     
Raport bieżący nr 38/2017 19.10.2017  
Powołanie osoby nadzorującej  
Załącznik nr 1  
     
Raport bieżący nr 37/2017 19.10.2017   
   
Załącznik nr 1    
     
Raport bieżący nr 36/2017 19.10.2017  
 
Załącznik nr 1    
     
Raport bieżący nr 35/2017 29.09.2017  
Zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa  
     
Raport bieżący nr 34/2017 14.09.2017  
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Załącznik nr 1    
     
Raport bieżący nr 33/2017 14.09.2017  
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
     
Raport bieżący nr 32/2017 29.08.2017  
Zawarcie porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Ciechanowcu  
     
Raport bieżący nr 31/2017 23.08.2017  
Gobarto S.A. – tekst jednolity Statutu Spółki  
Załącznik nr 1  
     
Raport bieżący nr 30/2017 04.08.2017  
 
     
Raport bieżący nr 29/2017 21.07.2017  
Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksów do umów kredytowych

     
Raport bieżący nr 28/2017 26.06.2017  
Rejestracja zmiany Statutu Spółki  
Załącznik nr 1  
     
Raport bieżący nr 27/2017 19.06.2017  
Zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczący mi członkami Rady Nadzorczej  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
     
Raport bieżący nr 26/2017 14.06.2017  
Zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej  
Załącznik nr 1    
     
Raport bieżący nr 25/2017 09.06.2017  
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej  
Załącznik nr 1  
     
Raport bieżący nr 24/2017 08.06.2017  
 
Załącznik nr 1    
Załącznik nr 2    
     
Raport bieżący nr 23/2017 30.05.2017  
 
Załącznik nr 1    
     
Raport bieżący nr 22/2017 27.04.2017  
 
     
Raport bieżący nr 21/2017 27.04.2017  
 
     
Raport bieżący nr 20/2017    
   
Załącznik nr 1    
     
Raport bieżący nr 19/2017 26.04.2017  
GOBARTO S.A. – treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami  
Załącznik nr 1    
     
Raport bieżący nr 18/2017 14.04.2017  
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej  
Załącznik nr 1    
     
Raport bieżący nr 17/2017 29.03.2017  
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Załącznik nr 1    
     
Raport bieżący nr 16/2017 29.03.2017  
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
     
Raport bieżący nr 15/2017 29.03.2017  
Wybór audytora sprawozdań finansowych  
     
Raport bieżący nr 14/2017 29.03.2017  
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016  
     
Raport bieżący nr 13/2017 29.03.2017  
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016  
     
Raport bieżący nr 12/2017 07.03.2017   
Zawiadomienie osoby blisko związanej z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej o blokadzie akcji na rachunku oraz zastawie rejestrowym  
     
Załącznik nr 1  
     
Raport bieżący nr 11/2017 26.01.2017  
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku  
     
Raport bieżący nr 10/2017 24.01.2017  
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 9/2017 20.01.2017   
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lutego 2017 roku  
     
Raport bieżący nr 8/2017 20.01.2017   
Cofnięcie wniosku akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Załącznik nr 1  
     
Raport bieżący nr 7/2017 20.01.2017   
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej  
Załącznik nr 1    
     
Raport bieżący nr 6/2017 20.01.2017  
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 5/2017 13.01.2017  
Zawarcie aneksu do umowy faktoringowej – aktualizacja informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 4/2017 03.01.2017  
MEAT PAC – zawarcie umowy rozporządzającej - podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 3/2017 03.01.2017  
BEKPOL – zawarcie umowy rozporządzającej - podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 2/2017 03.01.2017  
Credit Agricole Bank Polska S.A. - zawarcie przez Emitenta umowy kredytu inwestycyjnego – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej.  
     
Raport bieżący nr 1/2017 03.01.2017