Emisja serii H


Liczba akcji: 82 468 843
Data subskrypcji: 14 – 29.06.2010 r.
Cena emisyjna:    1,10 zł
Wartość emisji: 90 715 727,30 zł
 
Wysokość kapitału zakładowego: 308 891 433
   
Cele emisji:
zasilenie kapitału obrotowego, działania restrukturyzacyjne, wykonanie porozumienia zawartego z Bankami finansującymi Spółkę w postaci częściowego odkupu akcji od Banków oraz spłaty kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A..   
     Prospekt emisyjny: